Födelse

Category Oavsett om du har haft ett barn innan eller detta är ditt första steg i mothering, det finns så mycket du behöver veta i båda fallen … Förlossning är en av dem. Först måste du förbereda dig och din partner för förlossning och för den vackra avkomma som du kommer att föra in i världen. Du bör välja hur du ska göra alla dessa preparat, vad du behöver ta med dig på väg till födseln, din mat, dina drycker korrekt. Vet du hur din födsel kommer att ske? Normal eller C-sektionen? Vilket sätt att födseln är mer lämplig för dig? Hur mycket vet du om vattenfödsel? Vet du tillräckligt om för tidig födsel och moderskap rättigheter? Vi rekommenderar att du läser all information under denna kategori grundligt efter att miraklet har hänt före födseln, det vill säga efter födseln, för att få korrekt information.
0Articles